Как работать в предпраздничный день

Передсвяткові та святкові дні: а ви все знаєте про них?

Как работать в предпраздничный день

23 серпня (четвер) — передсвятковий день. Основне правило роботи в цей день звучить так: напередодні святкових і неробочих днів, затверджених ст. 73 КЗпП1, тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину (ч. 1 ст. 53 КЗпП).

Кодекc законів про працю України від 10.12.1971 р.

Але враховуйте такі нюанси.

Нюанс 1. Робота на 1 годину НЕ скорочується для працівників, яким установлені:

 • скорочена тривалість робочого часу (ч. 1 ст. 53 КЗпП). Категорії таких працівників перелічені в ст. 51 КЗпП;

ДО ВІДОМА. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень;

2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

3) законодавчо — для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

 • неповний робочий день (у тому числі в комбінації з неповним робочим тижнем). Так, якщо працівникові встановлено неповний робочий день — 4 год, то в передсвятковий день ця особа також зобов’язана відпрацювати 4 год, а не 3. Якщо ж працівникові встановлено неповний робочий тиждень (за повної тривалості робочого дня), то для таких працівників робота напередодні святкових і неробочих днів скорочується на 1 годину (див. лист Мінсоцполітики від 22.12.2017 р. № 2960/0/107-17/284).

Приклад 1. В установі встановлено 5-денку з вихідними в суботу й неділю. Працівник працює повний робочий день (8 год на день), але неповний робочий тиждень — вівторок і четвер.

У цьому випадку в передсвятковий день (23 серпня) для такого працівника робота скорочується на 1 годину. Отже, він має відпрацювати 7 год (замість «стандартних» 8 год).

Нюанс 2. Тривалість роботи скорочується на 1 годину для працівників як на 5-денці, так і для на 6-денці (за умови, що це 40-годинний робочий тиждень).

Нюанс 3. На 1 годину скорочувати потрібно кожен передсвятковий день, якщо працівникові не встановлено скорочений робочий тиждень або неповний робочий день.

Це стосується й суботи, в яку працівник на 6-денці і так може працювати менше, ніж в інші дні (наприклад, тільки 5 годин2).

Правда, для передсвяткового дня 23 серпня 2018 року це не актуально, зате згодиться для передсвяткового дня 13 жовтня 2018 року.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при 6-денному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ч. 2 ст. 53 КЗпП).

Нюанс 4. Скорочення роботи на 1 годину — це обов’язок роботодавця, тобто відбувається «автоматично»: видавати спеціальний наказ для цього не потрібно.

Нюанс 5. Оплата в передсвятковий день здійснюється в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу: розраховувати оплату пропорційно відпрацьованому часу не потрібно.

Приклад 2. Графік роботи установи: понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00. Працівник працює на умовах неповного робочого дня (3 години на день з 15.00 до 18.00).

У передсвятковий день робота для «звичайних» працівників скорочується на 1 годину, тобто установа працює до 17.00. А як бути з працівником, який працює неповний робочий день? У цьому випадку він теж має припинити роботу о 17.00. Залишати його «допрацьовувати» до 18.

00 не можна, адже, окрім обов’язку працівника відпрацювати встановлений час, є ще й обов’язок роботодавця забезпечити відповідні умови праці, у тому числі охорону праці. Але! На оплаті праці це позначатися не повинно. Необхідно перерахувати індивідуальну норму робочого часу для такого працівника з урахуванням вимушеного скорочення роботи на 1 годину.

Таким чином, працівник відпрацює менше, але отримає заробітну плату як при повністю відпрацьованій нормі робочого часу. Зверніть увагу, що працівникові можна перенестичас роботи в такий день (з 15.00 до 18.00) на час з 14.00 до 17.00, якщо в нього є така можливість. Але зобов’язати працівника вийти працювати раніше не можна.

Бажано отримати від нього заяву з проханням дозволити перенести час роботи в такий день.

Нюанс 6. Якщо у виняткових випадках працівник вимушений працювати «зайву» годину, то такий робочий час слід оплачувати як надурочний згідно зі ст. 106 КЗпП.

«Екстрена» робота у святковий день — 24 серпня

У святкові та неробочі дні, визначені ст.

73 КЗпП, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення.

Крім того, у ці дні допускаються роботи у випадках та в порядку, передбачених ст. 71 КЗпП. Зауважте, що перелік випадків є вичерпним.

ДО ВІДОМА. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні (а також святкові та неробочі дні) допускається у таких виняткових випадках (ч. 2 ст. 71 КЗпП):

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Що стосується документального оформлення, то залучити працівника до роботи у святковий день можна тільки з дозволу профспілкової організації та за наявності письмового наказу (розпорядження) керівника (ст. 71 КЗпП). На нашу думку, не зайвим буде отримати від працівника й письмову згоду (підтвердження) на залучення до роботи у святковий день, хоча КЗпП цього й не вимагає.

У Табелі обліку використання робочого часу3 робота у святковий (неробочий) день позначається кодом «РВ» (06). Проставляють фактично відпрацьовану кількість годин.

Затверджений наказом Держкомстату України від 01.12.2008 р. № 489.

Робота у святковий день оплачується в подвійному розмірі згідно зі ст. 107 КЗпП, а саме: працівникам, які одержують місячний оклад:

 • у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий або неробочий день здійснювалася в межах місячної норми робочого часу;
 • у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота здійснювалася з перевищенням місячної норми.

При цьому оплаті в подвійному розмірі підлягають лише години, фактично відпрацьовані працівником у святковий або неробочий день (ч. 2 ст. 107 КЗпП). Це важливо, якщо працівник у свято відпрацює не повний робочий день.

Зверніть увагу: за бажанням працівника йому, окрім подвійної плати за роботу у святковий день, може бути надано інший день відпочинку (ч. 3 ст. 107 КЗпП). Причому заміни підвищеної оплати іншим днем відпочинку не передбачено (див. лист Мінпраці від 29.

12.2009 р. № 853/13/84-09). Іншими словами, працюючи у святковий день, працівник у будь-якому разі отримує подвійну оплату. І додатково(!), причому тільки за його бажанням, — один неоплачуваний день відпочинку.

У Табелі спеціального коду для такого дня відпочинку не передбачено, тому рекомендуємо табелювати його як інший невідпрацьований час, передбачений законодавством, — літерний код «ІН» (цифровий — «22»).

Але якщо роботодавцеві необхідна інформація про такі «відгули», то ви маєте право ввести додаткове позначення для таких днів.

І ще. Якщо додатковий вихідний день надається в наступному місяці, то кількість робочих днів (годин) у такому місяці зменшується. В цьому випадку працівникові необхідно переглянути індивідуальну норму робочого часу. У результаті працівник відпочиває на 1 день більше, але отримує заробітну плату як при повністю відпрацьованій нормі робочого часу.

Нагадуємо, що плату за роботу у святкові дні не вказано у вичерпному переліку, наведеному в ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці4, тому таку виплату потрібно враховувати в зарплаті при забезпеченні її мінімального розміру (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282).

Источник: https://ibuhgalter.net/ru/articles/42

Предпраздничный рабочий день

Как работать в предпраздничный день

Отвечает Екатерина Прохорова, эксперт в области права и налогообложения, юридического права.

Добрый день.

Оплатите несовершеннолетнему сокращенное время на один час в предпраздничный день. Сотрудник получает оклад и у него повременный учет рабочего времени.

Праздничные дни, которые действуют на территории России, перечислены в части 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ.

По общему правилу продолжительность рабочего дня или смены перед нерабочим праздничным днем уменьшают на один час. При этом зарплату сотрудника не уменьшают.

Об этом сказано в части 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ. Продолжительность установленного рабочего дня или смены на этот факт не влияет.

Данная норма действует в отношении всех сотрудников, которым установлен оклад.

Независимо от их режима труда и продолжительности рабочего дня, включая и тех, кто работает по совместительству, или неполное рабочее время (ст. 284 ТК РФ).

Позицию подтверждают специалисты Минтруда России в письме от 12 марта 2002 г. № 1362-ВЯ. Аналогичную позицию занимают и суды. См. решение Верховного суда РФ от 29 сентября 2006 г. № ГКПИ06-963.

Обоснование

1.Из статьи журнала

«Упрощенки», №11 Ноябрь 2017

Зарплата и кадры

Ноябрьские праздники серьезно повлияли на расчет аванса, зарплаты и отпускных

Виктория Барковец, эксперт журнала «Упрощенка»

В ноябре надо по-особому считать аванс, зарплату и отпускные. При расчетах фирма должна учесть, что 3 ноября — короткий день, 4 ноября — праздник, а 6 ноября — выходной, который перенесли с 4-го числа. Чтобы вы не запутались в хитросплетениях чисел, мы вывели расчетные правила.

Зарплата

ПРАВИЛО № 1. За ноябрь оплатите полный оклад, даже если сотрудники работали в предпраздничный день на час меньше.

Сотрудники, которым установлен оклад, не должны терять в зарплате, даже если трудятся 3 ноября на один час меньше. Ведь Трудовой кодекс уменьшил норму рабочего времени на один час. Если сотрудники отработали 167 часов, то за ноябрь получат полный оклад.

Текст статьи https://usn.1gl.ru/#/document/189/597473/

2.Из статьи

Журнала «Учета в сельском хозяйстве», №11 Ноябрь 2012

Вопрос — ответ

Как работать в предпраздничный день

Медицинский работник работает по трудовому договору на предприятии один час в день (проводит предрейсовый осмотр водителей). В предпраздничный день установлена сокращенная продолжительность рабочего дня на один час. Нужно ли ему выходить на работу в этот день.

ОтвечаетГ.Н. Куликов,

аудитор

Он может не выходить на работу. Рабочий день или смена перед праздничным нерабочим днем сокращается на час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ). Это общее правило распространяется на всех работников и является обязательным для работодателей. Такие пояснения сделал Верховный суд РФ в решении от 29 сентября 2006 г. № ГКПИ06-963.

Соответственно если в трудовом договоре с работником специально не оговорен порядок работы в предпраздничный день, то указанная норма распространяется на него и в предпраздничный день он на работу может не выходить.

Если вы начнете читать книгу по расчету зарплаты, то наверняка найдете в ней описание таких систем оплаты труда или способов расчета зарплаты: повременная, сдельная, повременно-премиальная, бонусная, комиссионная и т д.

Эти системы не описаны в законодательстве, они существуют в экспертных статьях и авторских мнениях. Работодатель может принять свою систему оплату труда, зафиксировать ее в своих локальных нормативных актах и применять в организации.

Повременная система оплаты труда В этом случае заработок сотрудника напрямую зависит от отработанного времени, есть фиксированная цена за единицу времени.

Единицей времени может быть полностью отработанный месяц (тогда начисляется оклад за месяц) или отработанная смена или час (тогда за смену или час устанавливается тарифная ставка). Оклад Если сотрудник работает по 40-часовому графику, то обычно основным видом его начислений является оклад.

Начисление заработной платы при повременной системе оплаты труда

Например, для менеджеров по продажам, продавцов.

При такой системе обычно есть небольшая постоянная часть, (рассчитывается по времени работы), и есть бонусная часть, которая зависит от выручки в каждом конкретном месяце или от общей суммы выписанных/оплаченных счетов, конкретного менеджера по продажам.

Мы рассмотрели основные системы оплаты труда в чистом виде.
На практике обычно встречаются эти системы с дополнениями и изменениями, например, повременно-премиальная или сдельно-прогрессивная. Работодатели сами разрабатывают систему оплаты в зависимости от потребностей своей организации.

Источник: https://tforeanda.ru/predprazdnichnyj-rabochij-den/

Оплата труда в предпраздничный день: общие правила и исключения (Фролов А.)

Как работать в предпраздничный день

Дата размещения статьи: 03.04.2017

По общему правилу в предпраздничный рабочий день продолжительность работы сокращается на один час. Практика показывает, что работодатели довольно часто при расчете платы за этот день допускают ошибки.

В некоторых случаях они недоплачивают, что «выливается» в необходимость впоследствии выплатить работникам и «зарплатную» компенсацию. В других случаях, напротив, переплачивают.

Так что же нужно учесть при расчете оплаты труда за работу в предпраздничный день?

Нерабочими праздничными днями в РФ согласно статье 112 Трудового кодекса являются:- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;- 7 января — Рождество Христово;- 23 февраля — День защитника Отечества;- 8 марта — Международный женский день;- 1 мая — Праздник Весны и Труда;- 9 мая — День Победы;- 12 июня — День России;- 4 ноября — День народного единства.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, в соответствии со статьей 95 ТК уменьшается на один час.

Оплата «сокращенного» труда

В 2017 году непосредственно праздничным дням предшествуют 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. По общему правилу продолжительность работы в эти дни должна быть сокращена. Вопрос в том, как тогда их оплачивать.Отчасти ответ на него дает статья 112 ТК.

В ней сказано, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад). Иными словами, если сотрудник на окладе, то при условии, что в предпраздничный день он будет работать на час меньше, зарплату за этот месяц он должен получить в полном объеме.

Отметим, что данный порядок не зависит от того, установлена сотруднику пятидневная рабочая неделя или он работает по шестидневке. Главное, это вид оплаты труда, установленный сотруднику в трудовом договоре. Так, если он на окладе или ему установлена дневная тарифная ставка, то предпраздничный день ему оплачивается в полном объеме.

В ситуации же, когда сотруднику установлена часовая тарифная ставка, то «сокращенный» час оплачивать не нужно. То же самое касается случаев, когда работнику установлена сдельная оплата труда — в этом случае вы платите за объем сделанной работы.

Пример 1. Согласно трудовым договорам менеджеру И.И. Иванову установлен оклад 30 000 руб., оплата труда кладовщика П.П. Петрова производится исходя из дневной ставки 1 500 руб., а курьеру С.С. Сидорову установлена почасовая оплата труда — 100 рублей в час.

Предположим, что в компании установлена пятидневная 40-часовая рабочая неделя и в марте 2017 года никто из названных сотрудников не болел, не брал отпуск и т.п. То есть все сотрудники отработали март полностью. В марте есть праздничный выходной день (8 Марта), то есть 7 марта рабочий день сокращается на час.

Количество рабочих дней в марте — 22, продолжительность рабочего времени — 175 часов.Таким образом, за март 2017 г. И.И. Иванов получит оклад 30 000 руб. (30 000 руб. : 22 раб. дн. x 22 раб. дн.).П.П. Петров получит за март 2017 г. 33 000 руб. (1 500 руб. x 22 раб. дн.).

С.С. Сидорову за март 2017 г.

должно быть начислено 17 500 руб. (100 руб. x 175 ч).

А нужно ли сокращать на час предпраздничный рабочий день и оплачивать его сотрудникам, которые и так работают на условиях неполного рабочего времени, или же им установлен сокращенный рабочий день? Давайте разбираться.Сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени.

Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя по соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии. Более того, в некоторых случаях работодатель обязан оформить сотрудника по его заявлению на неполный рабочий день.

Так, отказать в такой просьбе нельзя беременной женщине, одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также сотруднику, который вынужден ухаживать за больным членом семьи в соответствии с медзаключением (ст. 93 ТК).

Также на неполный рабочий день может быть оформлена сотрудница, которая «совмещает» отпуск по уходу за ребенком и работу.При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

При этом, как указано в статье 93 ТК, работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Таким образом, если сотрудник занят неполное рабочее время, то и для него должен быть сокращен предпраздничный рабочий день. А порядок его оплаты, как и в общем случае, зависит от вида оплаты труда, установленного сотруднику в трудовом договоре.

Сотруднику установлена сокращенная продолжительность рабочего времени

Напомним, что сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для следующих категорий работников:- не достигших возраста 16 лет. Их рабочая неделя не может превышать 24 часа;- в возрасте от 16 до 18 лет. Данная категория сотрудников может работать не более 35 часов в неделю;- инвалиды I или II группы.

Продолжительность рабочего времени для них также не должна превышать 35 часов в неделю;- сотрудники, занятые во вредных или опасных условиях труда 3 или 4 степени «опасности». Они должны работать не более 36 часов в неделю.Сокращается продолжительность рабочего времени и для женщин, которые трудятся в «северных» организациях, а также для медицинских и педагогических работников.

В любом случае сокращенное рабочее время для названных категорий сотрудников является нормой, которая в общем случае не влечет снижения оплаты труда. Исключением из этого правила являются, пожалуй, только несовершеннолетние работники.

Согласно статье 271 ТК при повременной оплате труда зарплата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. А труд несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам.

Таким образом, при оплате труда за предпраздничный день сотрудникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, руководствоваться следует общими правилами. При повременной оплате этот день оплачивается как отработанный полностью, а при сдельной — оплачивается только сделанный объем работы.

Совместители внешние и внутренние

Гарантии и компенсации лицам, работающим по совместительству, определены статьей 287 ТК. В соответствии с данной нормой гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только по основному месту работы.

Другие же гарантии, предусмотренные в том числе в ТК, предоставляются совместителям в полном объеме, то есть как по основному месту работы, так и по совместительству. А это означает, что совместитель в предпраздничный день должен работать на один час меньше.

Соответственно, и оплачивается этот день также по общим правилам — в зависимости от того, повременная, часовая или сдельная оплата труда прописана у работника в трудовом договоре.

Если сократить рабочий день невозможно…

В то же время далеко не всегда работодатель может сократить предпраздничный день на один час всем сотрудникам — кого-то приходится оставить на посту. В подобных ситуациях речь идет о привлечении сотрудников к сверхурочной работе.

Согласно статье 152 ТК таковая оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты труда при сверхурочной работе могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Пример 2. Продолжительность рабочей смены С.С. Степанова — 10 часов. Оплата труда почасовая — 140 руб/час.Смена Степанова выпала на 7 марта 2017 года. Однако в связи с непрерывным технологическим процессом слесарю С.С.

Степанову предпраздничный день 7 марта не был сокращен на один час — он отработал все 10 часов.

За 9 часов работы Степанову нужно выплатить 1 260 руб. (140 руб. x 9 часов). За 1 час сверхурочной работы — 210 руб. (140 руб. x 1,5 ч). Таким образом, за работу 7 марта 2017 г.

Степанову будет начислено 1 470 руб. (1 260 руб. + 210 руб.). 

Источник: http://xn----ctbbdccf4eebbnlpq5kj.xn--p1ai/article/1475

Как работать в предпраздничный день

Как работать в предпраздничный день

В ст. 95 ТК РФ говорится, что смена, идущая перед нерабочим праздничным днем, «урезается» на один час. Эта директива распространяется на сотрудников всех организаций, вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности.

Законодательные нормы сводятся к следующему:

 • Смена уменьшается на час, если сразу за ней следует праздник.
 • Если за рабочим днем идет обычный (не праздничный) выходной, смену не сокращают.
 • Перечень праздников, признанных нерабочими, дан в ст. 122 ТК РФ.
 • Региональные власти вправе расширить этот список, установив определенные религиозные даты нерабочими решениями своих парламентов.
 • Если государственный праздник выпадает на выходной, нерабочей делается идущая за ним будняя дата. График переносов утверждается Правительством РФ как минимум за месяц до наступления нового календарного года.

Право на сокращенный график работы в предпраздничные дни не зависит от желания и мнения работодателя. Специалисты покидают рабочие места на час раньше, но фирма-наниматель не вправе уменьшить пропорционально их заработную плату. Ей запрещено прописывать во внутренних актах нормы, ухудшающие положение персонала по сравнению с федеральным законодательством.

Объявление о предпраздничном дне

На кого распространяется правило о сокращенном предпраздничном дне?

Ст. 95 ТК не делает исключений для отдельных категорий работников. Ее нормы распространяются на:

 • лиц, занятых на условиях полной рабочей недели (40 часов) независимо от длительности одной смены;
 • специалистов, работающих в условиях неполного дня;
 • внутренних и внешних совместителей.

Отдельно оговаривается, что для специалистов, трудоустроенных на шестидневке, продолжительность смены в преддверии праздника не может быть более пяти часов.

В ТК РФ зафиксировано, что лица, работающие по совместительству или неполную неделю, не теряют трудовых прав и привилегий, гарантированных действующим законодательством для их коллег. Это касается сокращенных дней перед праздниками, расчета отпусков и правил определения стажа.

Если специалист трудоустроен на пятидневку, его смена перед торжественной датой уменьшается до семи часов. Для совместителя, работающего по четыре часа в сутки, продолжительность выхода сократится до трех часов. Для сотрудника, оформленного на 1/8 ставки или менее, предпраздничный день окажется нерабочим. Он не появится в офисе, но получит заработную плату как за полноценный выход.

Для кого рабочий день не укорачивается?

В ст. 95 ТК оговаривается одно исключение из законодательного правила. Оно касается специалистов, занятых на непрерывных производствах. К числу последних относятся предприятия, где нельзя остановить работу без существенного ущерба. Это организации, занятые обслуживанием населения (например, пожарная служба), гончарные, мельничные цехи и т.д.

Чтобы соблюсти положения законодательства, работодатель заранее прописывает в локальных актах перечень должностей, для которых не предусмотрены укороченные смены накануне нерабочих праздничных дат. Лица, принимаемые на указанные позиции, заранее уведомляются об особенностях занятости на предприятии.

В преддверии «красного дня» производственного календаря фирма-наниматель готовит приказ, где оговариваются причины сокращения трудового дня (название государственного или регионального праздника) и перечисляются подразделения, для которых день не будет уменьшен.

Работодатель обязан компенсировать сверхурочную работу в день перед праздником:

 • платой за «лишний» час из расчета 1,5 стандартной ставки;
 • предоставлением дополнительного времени отдыха.

Инициатива о предоставлении компенсации должна исходить от администрации-фирмы нанимателя. Заявление, написанное сотрудником, с просьбой оплатить переработку, недействительно с точки зрения действующего законодательства.

Работодатель предлагает денежное возмещение, а специалист принимает решение, согласиться на выплату или отказаться, выбрав предоставление дополнительного часа отдыха. Порядок получения этой льготы оговаривается внутренними актами компании.

Как узнать график работы на предпраздничную дату?

Определяя режим труда на предпраздничный день, работнику необходимо руководствоваться положениями законодательства. ТК РФ не предусматривает обязанности фирмы-нанимателя в преддверии торжественной даты издавать приказ, сокращающий время на час. Этот документ необходим для категорий сотрудников, занятых на непрерывном производстве, смены которых не подлежат укорачиванию.

Как правило, кадровые службы компаний-нанимателей уведомляют персонал об изменениях трудового графика. Готовится объявление по удобной для организации форме, где сообщается о предстоящей нерабочей дате и сокращении рабочего времени на час.

Информация о том, как трудиться в предпраздничный рабочий день, вывешивается на информационном стенде в офисе или отправляется общей рассылкой всем сотрудникам компании.

Работодатель удлиняет короткий предпраздничный рабочий день: что делать?

Если деятельность компании не относится к непрерывному производству, удлинение предпраздничной смены на час производится с письменного согласия специалистов. За переработанное время выплачивается денежная компенсация или выделяется дополнительный период для отдыха.

Если фирма-наниматель регулярно нарушает положения ТК РФ, игнорируя прописанные в законе короткие дни, сотрудники вправе обратиться в трудовую инспекцию, Прокуратуру или суд.

Практика показывает, что наиболее эффективны коллективные жалобы: они быстрее рассматриваются и получают положительное решение.

Если контролирующие инстанции, обнаружат нарушения закона, работодателя оштрафуют по ст. 5.27 КоАП РФ.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://raszp.ru/spravochn/grafik-raboty-v-predprazdnichnye-dni.html

Работа в предпраздничные дни по трудовому кодексу — Недвижимость, работа, имущество

Как работать в предпраздничный день

График работы персонала в предпраздничный день определяется нормами Трудового Кодекса РФ. В соответствии с ТК РФ, наемные специалисты заканчивают смену на час раньше обычного вне зависимости от ее стандартной продолжительности.

Руководство организаций не имеет права принуждать сотрудников задерживаться в офисе или на производстве, пропорционально снижать заработную плату за ранний уход. Подобные действия трактуются как грубое нарушение законодательных норм.

Что говорит закон

Сразу скажем, что работа в предпраздничные дни по Трудовому Кодексу описывается в статье 95 ТК РФ. В ней приведены следующие директивы, обязательные для соблюдения фирмами всех форм собственности и сфер деятельности на территории России:

 • если рабочий день непосредственно предшествует празднику, его продолжительность сокращают на 60 минут;
 • если между рабочим днем и праздником идут другие выходные, длительность дня остается стандартной;
 • для лиц, устроенных на «шестидневку» короткий предпраздничный день не может превышать пяти часов;
 • если по объективным причинам (непрерывное производство) работодатель не может отпустить сотрудников на 60 минут раньше, он оплачивает «лишний» час по нормам сверхурочного труда.

Отметим, что положения статьи 95 ТК РФ распространяются на все категории работников, в том числе:

 • лиц, занятых на полной ставке;
 • граждан, которым согласно ТК РФ или федеральным законам положен сокращенный день;
 • совместителям;
 • сотрудникам на неполном графике.

Короткий предпраздничный рабочий день по Трудовому Кодексу – не добрая воля, а прямая обязанность работодателя. Если руководство заставляет персонал оставаться дольше положенного, работники вправе обжаловать его действия в контролирующих органах.

Какие дни считаются предпраздничными

Перечень торжественных дат, являющихся выходными также содержится в Трудовом кодексе (ст. 122 ТК РФ). Предпраздничный рабочий день в производственном календаре обычно отмечается «звездочкой», сам праздник – красным цветом.

Всего в ТК РФ упомянуто 14 праздничных дней:

 • с 01.01 по 08.01 – Рождество Христово и Новогодние каникулы;
 • 23.02 – День защитника Отечества;
 • 08.03 – Международный женский день;
 • 01.05 и 09.05 – День весны и труда и День Победы, соответственно;
 • 12.06 – День России;
 • 04.11 – День народного единства.

Если перечисленные даты выпадают на субботу или воскресенье, их сдвигают на будни. График переносов утверждается ежегодно Правительством РФ. Он содержит порядок, в соответствии с которым страна трудится последующие 12 месяцев.

Итак, работа в предпраздничные дни 2018 осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 ТК РФ. Всего в нынешнем году насчитывается три таких даты: в феврале, марте и мае. Остальные общегосударственные выходные отделены от будней субботой или воскресеньем. Поэтому не предполагают изменение графика.

Действия сотрудника и нанимателя

Правила о коротких днях актуальны для работодателей на территории всей страны вне зависимости от вида их бизнеса. Компании могут продублировать соответствующие положения ТК РФ в локальных актах или коллективных соглашениях с персоналом. Однако если они этого не сделают, то все равно будут обязаны следовать положениям ТК о предпраздничном рабочем дне.

Как правило, компании извещают сотрудников и контрагентов об изменениях графика в преддверии торжественной даты. Для этого они готовят объявление, где описывается, во сколько закончится рабочая смена персонала, с чем связаны изменения. Отсутствие объявления или приказа – не повод для специалистов задерживаться на службе. Они вправе уйти раньше согласно нормам ТК РФ о предпраздничном дне.

Что делать, если начальство не соблюдает правила об укороченных сменах? Отстоять права персонала поможет государственная инспекция по труду. По факту выявления правонарушения в трудовой сфере на фирму наложат штраф. Его размер составит (ст. 5.27 КоАП):

Кого оштрафуютРазмер штрафа
Должностное лицо1 000 – 5 000 руб.
Индивидуальный предприниматель1 000 – 5 000 руб.
Организация30 000 – 50 000 руб.

Повторное нарушение норм ТК РФ о предпраздничном рабочем дне влечет увеличенные штрафы:

Кого оштрафуютРазмер штрафа
Должностное лицо10 000 – 20 000 руб.
Индивидуальный предприниматель10 000 – 20 000 руб.
Организация50 000 – 70 000 руб.

Избежать возможных конфликтов с контролирующими структурами и персоналом несложно. Достаточно придерживаться правил Трудового Кодекса о работе в предпраздничный день, а при дополнительной потребности в услугах специалистов оформлять по нормам сверхурочной занятости.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://blogkadrovika.ru/kak-rabotaem-v-predprazd-dni/

Укороченный рабочий день. Сокращенный предпраздничный рабочий день по тк рф

Вопросы режима рабочего времени в предпраздничные дни регулируются ст. 95 ТК РФ, основное положение которой звучит очень просто: «Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час».

Никаких двойных толкований тут быть не может, всё предельно ясно. Данное положение распространяется на всех работников без исключения, в том числе на работающих на неполной ставке, по совместительству или по уже сокращённому времени (например, инвалиды или подростки в возрасте до 18 лет).

Статья 95 ТК также содержит уточнение, касающееся непрерывных производств, где работы производятся постоянно, и в праздники в том числе. В таких случаях данный час рассматривается как переработка и компенсируется соответственно предоставлением в другое время или же, с согласия работника – дополнительной оплатой, как за сверхурочные работы.

Исходя из вышеуказанных положений решается вопрос и в различных специфических случаях, например, на вахте, где применяется суммированный учёт рабочего времени.

[/su_box]

Если производство не является непрерывным, то рабочая смена в предпраздничный день должна быть сокращена на один час.

В противном случае смена в предпраздничные дни продолжается как обычно, а положенный час отдыха добавляется к междувахтовому отдыху, либо дополнительно оплачивается.

Оплата предпразничных дней по Трудовому Кодексу

Что касается больничных, отпускных и т.п., то рассматриваемый сокращённый час на них вообще никак не влияет, поскольку, например, больничный рассчитывается исходя из заработка за два предыдущие года, делённого на 730, и какие-то конкретные дни никак не учитывает. Аналогичная ситуация и с расчётом отпускных.

Учет времени и табель

Определённые сложности возникают при табелировании сотрудников, работающих по совместительству неполное рабочее время, для которых согласно ст. 285 ТК оплата должна производиться пропорционально отработанному времени.

Обычно в такой ситуации исходят из того, что сокращённый предпраздничный день всё равно считается рабочим, и заработная плата за этот день должна быть полной.

Поэтому, несмотря на сокращённый на один час рабочий день, в табеле рабочего времени рекомендуют ставить обычную для данного работника норму часов (журнал «Зарплата», №5 за 2008 год).

Не редкость, когда бухгалтер, выплачивая ту или иную сумму работнику, задается вопросом: а облагается ли эта выплата НДФЛ и страховыми взносами? А учитывается ли она для целей налогообложения?

Кто не любит праздники? Все любят. Хотя бы потому что в официально установленные праздничные дни большинство россиян не работает. А работа в предпраздничный день по ТК РФ . Если же предпраздничный день выпадает на выходной, то продолжительность предшествующего ему рабочего дня не уменьшается (ст. 95 ТК РФ).

Все праздничные нерабочие дни — это конкретные календарные даты, установленные ТК РФ (ст. 112 ТК РФ). Профессиональные, корпоративные праздники и т.д. не являются официальными праздничными днями и не могут быть нерабочими в соответствии с трудовым законодательством.

Работа в предпраздничный день

В норме о продолжительности предпраздничного рабочего дня в Трудовом кодексе не предусмотрено никаких исключений.

Это означает, что работа в предпраздничные дни по Трудовому кодексу должна быть уменьшена на час не только тем работникам, которые трудятся 40 часов в неделю, что образует нормальную продолжительность рабочего времени (ст.

91 ТК РФ), но и в отношении лиц, которые тратят на работу меньше времени. В том числе тех, кому установлено:

 • сокращенное рабочее время (

Источник: https://lawnedinform.com/rabota-v-predprazdnichnye-dni-po-trudovomu-kodeksu/

Страж закона
Добавить комментарий